Het brandmerk

Op 4 januari 1929 krijgt de Paulina, op verzoek van weduwe Paulina Goudriaan (de echtgenote van wijlen Cornelis Huisman), een nieuw brandmerk. Tot op de dag van vandaag staat dit brandmerk nog steeds op het achterschip: 632.B.LEID.1928.

Het oude brandmerk (1889 Leiden 1923) is toen verwijderd. De reden daarvan was een nieuwe wetgeving. In 1927 was er een nieuwe wet gekomen waardoor alle beroepsvaartuigen bij het Kadaster ingeschreven moesten worden. In de periode voor 1927 was alleen een brandmerk nodig als er een hypotheek op het schip rustte.

In 1923 werd voor ƒ8000,- een hypotheek afgesloten bij de Boerenleenbank in Gouderak.