Paulina

Op 2 februari 1923 gaf Cornelis Huisman, schipper uit Gouderak, de opdracht tot de bouw van een stalen motorboot. Het schip werd gebouwd door de firma D. Boot uit Alphen aan de Rijn. Van 1923 tot 1934 heette het schip Paulina.

Paulina
De Paulina, ca. 1925

Het schip zou opgeleverd moeten worden in mei of juni van dat jaar, voor de aannemingssom van ƒ 24.000,-.

De Paulina, ca. 1925

De betaling zou als volgt geschieden:

  • bij het in de spanten staan van het schip: ƒ 3000,-
  • bij oplevering van het schip: de restant
  • NB. in betaling wordt nog opgenomen een IJsselaakscheepje, groot 30 ton, 13,13 x 3,42 x 1,32 M met zeil, fok, zwaard en meerdraad voor de waarde van ƒ 2250,-.
Bron: Arie Kreuk Stichting; De Paulina, ca. 1925