Het kadaster

Het kadaster hield de mutaties van een scheeps-brandmerk bij op kaarten. De voorkant van iedere kaart bevatte de scheeps- en eigendomsgegevens. Op de achterkant werden de hypotheekgegevens vermeld. Als er veel wijzigingen in de teboekstelling kwamen dan werden er vervolgkaarten gebruikt. Daarnaast vereiste de wet per brandmerk een “Getuigschrift van branding”, een bewijs dat het brandmerk ook werkelijk op het schip is aangebracht.

Kadaster kaart 1 voor
Kadaster kaar 1 achter
Kadasterkaart 2 voor
Kadaster kaart 2 achter
Kadaster kaart 3 voor
Kadaster kaart 3 achter
Kadaster kaart 4 voor
Kadaster kaart 4 achter
Mutatiekaart_Kadaster_632_1_voor
Mutatiekaart_Kadaster_632_1_achter
Mutatiekaart_Kadaster_632_2_voor
Mutatiekaart_Kadaster_632_2_achter
Mutatiekaart_Kadaster_632_3_voor
Mutatiekaart_Kadaster_632_3_achter
Mutatiekaart_Kadaster_632_4_voor
Mutatiekaart_Kadaster_632_4_achter
previous arrow
next arrow