1935 Nieuwe eigenaar

De weduwe van Pieter Marinus Goeseije verkocht de Dina. Op 15 februari 1935 werd Jan Corneliszoon Heuvelman, schipper uit Ouderkerk aan den IJssel, de nieuwe eigenaar van de Dina. Hij gaf het schip een nieuwe naam: Zwerver.

Via oude riviertijdingen is te achterhalen, dat de Zwerver een druk varend bestaan had. Het schip voer regelmatig richting België, Venlo en Rotterdam, maar ook vrachten van en naar Duitsland kwamen regelmatig voor.