Het bestek en de bouwtekening

Het Maritiem Museum in Rotterdam beheert veel scheepvaart-gerelateerde archieven. Zo ook een deel van het archief van de scheepswerf van D. Boot in Alpen aan den Rijn.

In dit museum wordt het originele bestek van het schip bewaard. Ook het zogenaamde werkbestek, waarop de uitvoerder zijn aantekeningen maakte, is bewaard gebleven.

Werkbestek 1
Werkbestek 2
Werkbestek 3
Werkbestek 4
Bestek 751 werk-1
Bestek 751 werk-2
Bestek 751 werk-3
Bestek 751 werk-4
previous arrow
next arrow

De beschikbare documentatie heeft in het archief de volgende beschrijving gekregen:

Bouwnummer 751: Gedrukt en geschreven bestek voor een te maken staal ijzeren motorboot genaamd “Paulina” groot 184 ton voor rekening van Cornelis Huisman schipper te Gouderak. Dit bestek is in tweevoud aanwezig. Dit bestek is afkomstig van scheepswerf De Vooruitgang en De Industrie te Alphen aan den Rijn.

Scheepsafmetingen: lengte 31,50 meter; breedte 5,40 meter; diepte 2,05 meter.

Helaas is de bouwtekening, waarschijnlijk in de loop der jaren, verloren gegaan of vernietigd. Het archief heeft echter nog wel een vergelijkbare tekening beschikbaar: