De “Dina” wordt “Zwerver”

Jan Heuvelman kocht op 15 februari 1935 de “Dina”. En zoals zo vaak voorkwam: Bij een nieuwe eigenaar hoort ook een nieuwe scheepsnaam. Jan noemde het schip “Zwerver”‘.

Naamswijziging 1935
Bron: privé-archief familie Heuvelman

Aangifte van verandering of wijziging van de omschrijving van een te boek gesteld schip.

De ondergeteekende Jan Heuvelman Corneliszoon schipper te Ouderkerk a/d IJssel wonende te Ouderkerk a/d IJssel verklaart, dat de omschrijving van het schip, dat is te boek gesteld ten kantoren van den bewaarder der Hypotheken van het Kadaster en de Scheepsbewijzen te Leiden, onder nummer 632, jaar 1928, rubriek B, niet meer voldoet aan de werkelijkheid, aangezien: de naam van het schip, vroeger “Dina”, is veranderd in “Zwerver”; weshalve hij ter voldoening aan de verplichting, opgelegd bij het 7e lid van art. 20 van het Koninklijk besluit van 28 December 1925, Staatsblad no 518, zooals dat is gewijzigd bij Koninklijk besluit van den 1 September 1926, Staatsblad no 320 van een en ander bij deze aangifte doet.