Het boordnet

Het wachtschip De Steur is voorzien van een elektrische keuken, koelkast, vriezer, elektrische boiler en een kraan om de vletten aan dek te hijsen voor lange tochten. Om dit allemaal te gebruiken, is 400V krachtstroom nodig. Dit wordt nu opgewekt door een diesel-generator.

Om De Steur klaar te maken voor de toekomst en stiller te kunnen verblijven in de Biesbosch, zal het gebruik van de generator vervangen moeten worden door een krachtig accupakket met drie omvormers.

Met dit systeem kan de benodigde krachtstroom worden geleverd door accu’s. Deze batterijen worden gevoed door zonnepanelen op dak van de stuurhut.

Schematische weergave van het accupakket
Locatie van het accupakket aan boord van De Steur

Door dit nieuwe boordnet te laten samenwerken met het huidige 24/230V net, zal de generator niet meer nodig zijn tijdens kampen en dagtochten.
Dit bespaart al snel 500 liter diesel op jaarbasis en daarmee wordt ook een aanzienlijke CO2 en stikstof reductie gecreëerd.

De grootste kostenpost van systeem zijn de accu’s. De hoogwaardige lithium-ion batterijen zorgen ervoor, dat er voldoende zonne-energie opgeslagen kan worden om later te gebruiken voor het koken, het verwarmen van water, het koffie zetten en natuurlijk om de koelkast en de vriezer op temperatuur te houden.

Verder zijn er 3 omvormers nodig om 3-fase krachtstroom te leveren. Deze omvormers zijn programmeerbaar, waardoor ze kunnen communiceren met het stroomnet aan de wal. Hierdoor is het mogelijk om stroom terug te leveren aan het net als het schip voor de kant ligt.

De zonne-energie zal worden opgewekt met nieuwe zonnepanelen op het dak van de stuurhut. Daar liggen de panelen niet in de weg en heeft de zon vrije toegang. De stroom van de zon, accu’s en walvoeding worden gemonitord in een controlepaneel. Hiermee kan heel het systeem worden geregeld en kunnen keuzes gemaakt worden: bijvoorbeeld opladen òf terug leveren aan het net.

Buiten het aanschaffen en installeren van het nieuwe stroomnet zijn er ook aanpassingen nodig aan het schip. Het dak van de stuurhut moet vernieuwd worden en de ruimte voor de accu’s moeten worden voorzien van een extra brandbeveiliging.

De totale kosten zullen ongeveer €26.385 incl. btw bedragen.