Wist je dat …….

 • … de Steur in 1923 is gebouwd.
 • … de bouw ƒ 19.140,40 heeft gekost.
 • … het arbeidsloon destijds 50 cent per uur was.
 • … er totaal voor ƒ 5.268,98 1/2 gewerkt is aan het schip.
 • … dat dit neerkomt op ruim 2634 man-uur.
 • … het schip 31,50 meter lang was, toen het gebouwd werd.
 • … er 1879 kg klinknagels is gebruikt bij de bouw.
 • … een kilogram klinknagels 14 cent kostte.
 • … er 50.741 kg ijzer is verwerkt.
 • … de Steur een brandmerk heeft.
 • … het oorspronkelijke brandmerk “1889 Leiden 1923” was.
 • … dit brandmerk in 1928 is vervangen door “632.B. LEID.1928”.
 • … in 1923 een 45 pk motor in het schip is gezet.
 • … deze pas rond 1965 werd vervangen door een 100 pk exemplaar.
 • … deze motor ook niet groot genoeg was.
 • … 8 jaar later de 100 pk motor werd vervangen door een 120 pk motor.
 • … in 1983 de huidige motor is geplaatst.
 • … deze 168 pk sterk is.
 • … De Steur pas in 1987 een kopschroef heeft gekregen.
 • … De Steur ooit gezonken is.
 • … dit gebeurde, terwijl er iemand aan boord lag te slapen.
 • … het schip waarschijnlijk is gezonken, omdat het te zwaar geladen was.
 • … er al eerder veel kinderen op De Steur hebben geslapen.
 • … dit in de hongerwinter in 1945 was.
 • … er toen, volgens de officiële verslagen, 41 kinderen aan boord verbleven.
 • … het er waarschijnlijk meer zijn geweest.
 • … in 1958 De Steur 10 meter is verlengd.
 • … De Steur niet de eerste naam is van het schip.
 • … dat het schip bij de bouw in 1923 Paulina is gedoopt.
 • … dat Zwerver de naam is die De Steur het langst heeft gehad, namelijk 30 jaar.
 • … de overige namen Dina, Mutation, Anné, Fourage II, Broedertrouw 6 en Nooit Gedacht 4 waren.