1958: 10 meter verlenging

In 1958 besluit Jan Heuvelman om zijn schip te verlengen. Hij neemt daarom contact op het de scheepswerf van de Gebroeders Bezemer in Dordrecht. Voor Fl 23.500,- wordt het schip 10 meter verlengd.

Bron: privé-archief familie Heuvelman

Geachte schipper Heuvelman,

Hiermede bevestigen wij van U te hebben aangenomen, het verlengen van Uw schip met 10 M. Hiervoor worden gebruikt 2 platen van 5 M. De verlenging zal verder uitgevoerd worden in overeenstemming met het bestaande schip zoals plaatdikten, spantafstand en profielen.

De buikdenning wordt gemaakt van berkenhout, de luiken en merkels van vurenhout, de luiken voorzien van een klep. Een dekje te maken van ong. 1 M. breed. Een koproer met bun maken met draadliertje. Een schot voor het zandschot plaatsen.

Deze werkzaamheden uit te voeren voor de prijs van F.23.500,- (Drie en twintig duizend vijf honderd Gulden).

Levertijd 6 a 7 weken te rekenen vanaf de tijd dat het schip op de helling gaat. Aan de werkzaamheden wordt direct begonnen zodat de verlenging zo spoedig mogelijk gereed zal zijn.

Bron: privé-archief familie Heuvelman
Bron: privé-archief Familie Heuvelman