Scheepsmetingen

In het Maritiem Museum in Rotterdam zijn liggers van de scheepsmetingen terug te vinden. Er zijn 3 lijsten, waar de gegevens van de Paulina (of latere namen die het schip heeft gehad) op vermeld staan.

scheepsmeting 1923
scheepsmeting 1957
scheepsmeting
scheepsmeting 1923
scheepsmeting 1957
Maritiem_museum_Rotterdam_scheepsmeting-1821_1923_H1943_186
previous arrow
next arrow

Op de lijsten is te zien, dat op 16 juli 1923 C. Huisman eigenaar was van een staalijzeren motorboot van 31,60 meter lang, 5,39 meter breed met een laadvermogen van 184.125 kilogram.

Het schip is opnieuw gemeten in Gouda op 10 oktober 1931.

In 1957, genaamd Zwerver, heeft een hermeting plaatsgevonden. Het schip was nog steeds 31,60 meter lang, 5,40 meter breed en had een waterverplaatsing van 177.838. De bodemdiepte was 2,03 meter. Er waren, volgens de lijst 4 ijkschalen. Het bedrag dat betaald moest worden voor het aanbrengen van de ijkplaten, ijkmetingen en ijschalen door den werkman bedroeg ƒ 18,00 excl. de reiskosten van ƒ 3,60.

Op de laatste lijst van de metingen staan de overige namen, die De Steur heeft gehad. Dit waren achtereenvolgens Zwerver, Mutation, Anné, Fourage II en Broedertrouw 6.

Onder de naam Zwerver is het schip verlengd naar 41,60 meter. De breedte was 5,40 meter, de diepgang 2,02 meter en de waterverplaatsing 268.874. Dit keer was het werkloon van de meter ƒ 22,00 en hoefde er geen reiskosten betaald te worden.

1923-Meetnummer Ga 1821N
1931-Meetnummer Ga 2627N
1957-Meetnummer A17149N
1958-Meetnummer R23773N
1984-Meetnummer RN4104
previous arrow
next arrow

Van de meting in 1984 is het meetrapport bewaard gebleven. Hierop staat de nieuwe motor, de DAF DK 11160 vermeld.

Bron: privé-archief Familie Heuvelman
Bron: privé-archief Familie Heuvelman