Specificaties

Onderstaande specificaties zijn uit het bestek overgenomen, en aangevuld met de gegevens uit het “copie-bestek” (waarschijnlijk van de werkbaas) van Arie Boerefijn.

De hoofdafmetingen:

 • Lengte: de uiterste lengte ca. 31,50 M
 • Breedte: de uiterste breedte buitenwerks ca. 5,40 M
 • Diepte: de uiterste diepte tusschen vlak en O.K. gangboord middenscheeps gemeten ca. 2,05 M. (Lengteverdeelingen volgens teekening nader te bepalen; wat niet bepaalt wordt, wordt gemaakt naar keuze van den Aannemer)
 • Huidplaten: Bovengang, dik 8 m/m; Tweede gang, dik 7 m/m; Vlak, dik 7 m/m Kielgang, 8 m/m; Kimmen, dik 8 m/m; Kopplaten, dik 7 m/m; Op- en inloopende platen van voor- en achterschip, dik 6 m/m. (onderkant der bovengang een halfrond; Een flinke kromme boot is goed, behoeft niet te k….en.)
 • Spanten: Zwaar 50 x 65, op een afstand op ’t vlak gemeten van: In ’t vooronder 30cM., in ’t ruim 36 cM., in de machinekamer 30 cM. keer en in ’t achteronder 36 cM.
 • Sporen: In ’t ruim worden de spanten versterkt met sporen breed 200 230 200 m/m en dik 6 m/m aan den bovenkant voorzien van twee hoeklijn 45x45x5 m/m.
 • Gangboord en dekken: De gangboordplaten worden breed ca. 50 cM. en van gladde plaat gemaakt dik 5 m/m, dekken van gladde plaat.
 • Denneboom: De denneboomen worden dik 7 m/m en hoog plm. 700 m/m versterkt met een strip 250 breed en verbonden aan ’t gangboord met een hoeklijn zwaar 50x50x6 m/m. Bespalking met vaste spalklusschen op een hoekijzer op onderkant strip.
 • Str..en: Deze worden om de andere spanten om de denneboomen heengebogen zwaar 50×65.
 • Dekbalken: Onder het voordek/paviljoendek 50 x 75; Onder de ganboorden 50 x 65; Onder het mastdek 50 x 90; Onder het achterdek/paviljoendek 50 x 75; Onder de roef 50 x 50
 • Mastkoker: De hoeklijnen voor den mastkoker worden 50 x 65 de platen te zamen 12 m/m zonder hout opgevuld zonder verhoogden strijk.
 • Roef: De wordt lang ca. 5,25M. en gemaakt van 5 m/m staalplaat. het dek van 4 m/m plaat met dekbalken, vloer dik 3 c/m met vloerbalken zwaar 50 x 50 m/m vure.
 • Klinkwerk: De huid met 1/2″ nagels, het bovenwerk met 1/2″ nagels, platen 5 m/m en dunner met 3/8″ nagels.
 • Dwarsbalken: In ’t schip worden gemaakt drie dwarsbalken, verbonden aan denneboom (model draaibaar).
 • Bolders: Voorop worden geplaatst 4 stuks geslagen bolders, achterop 4 stuks gegoten geslagen. In ’t gangboord aan elke zijde een bolder. Achterop een sleepbolder.
 • Stevens: De voorsteven wordt zwaar 1 x 3 dm; De achtersteven wordt zwaar 1 x 3 dm bij hoos en hiel zwaarder.
 • Boei: De boeiing wordt pl.m. 250 m/m hoog, versterkt aan den bovenkant met een reelingijzer 80 x 50 40.
 • Schotten: In ’t schip wordt volgens teekening geplaatst vier schotten, versterkt met benodigde hoeklijnen. Een zaathout in de midden van ’t schip op ’t vlak geklonken en over de sporen 2 hoekijzers 100 x 65.
 • Bergplaten: Deze worden gemaakt staalplaat breed 180 m/m dik 10 m/m voorzien aan den buitenkant van een – zwaar 75 x 19 m/m.
 • Teeijzers: langs scheeps x stuks, zwaar 40 x 75 m/m in den kim aan weerszijden een hoekijzer 1 1/2 x 1 1/2
 • Plaatknieën: Aan elk spant 350 x 400 dik 5-6 m/m.
 • Pompkasten: te leveren 2 stuks pompkasten.
 • Pompen: te leveren 1 pomp in de machienekamer.
 • Roer: te maken van ijzer. De koning dik 3″ bekleed met ijzer, dik 10 m/m met aangesneeden veeren.
 • Helmstok: te leveren van ijzer voor reserve en eventueel voor oplasten.
 • Herften: een herft voor en een achter met ingebouwd stookhok 85 c/m breed, fornuis is 76 c/m
 • Merkels: van vurenhout zwaar 3 x 4.
 • Scheerbalken: Scheerbalken van 5 x 7 dm. van vurenhout.
 • Luiken: van vurenhout 3 deelen breed 1 1/4″, versterkt met klampen van vurenhout en onderste klamp eikenhout met verzegelingschalmen aangeklonken.
 • Buikdenning: De buikdenning wordt van ongesponningd greenenhout 1 1/2″. Stuurstelling vloer vurenhout.
 • Rondhout: De mast van Am. greenenhout, dik 10 11 (mast veranderd in 11″ = 28 c/m); de lengte nader te bepalen. Laadboom vurenhout 9″ met verlengstuk tot 22 Meter.
 • Kappen en lantaarns: 1 platte lantaarn op keuken; 1 Brusselsche lantaarn op de roef; 1 houten kajuitkap op ingang roef; Lengte verdeelingen nader overeen te komen. Wat niet bepaald wordt zal gemaakt worden naar keuze van den aannemer.
 • Smeedwerk: Al het benoodigde smeedwerk wordt van voldoende zwaarte gemaakt en verbonden aan ’t schip naar genoegen van den besteder.
 • Verfwerk: Het geheele schip te roestboenen, teeren, olieën, verven, houten en vernissen volgens gewoonte van den aannemer.
 • 4 PK Reform motor, riemschijf doorsnede 350 m/m breed 150 m/m, Op de tusschenas riemschijf 400 m/m doorsnede, Op de tussenas kettingbout doorsnede ca 100 m/m, aantal tanden 12 st, overbrenging 1 op 3, Op de slingeras r/d lier kettingbout doorsnede ca 300 m/m, aantal tanden 30 st, overbrenging 1 op 3.
 • Betimmering: De roef volgens vast te stellen teekening der indeeling te maken van droog vuren hout. Met eiken en teakhout of andere natuur houtsoorden met W.C. marmeren schoorsteen, tegels in de keuken. De achter- en voorcajuit van droog vuren hout: de verdeeling nader door den besteder tijdens den bouw op te geven. Koperen pomp. Canepe beloofd. Wat tijdens den bouw niet vroegtijdig overlegd is, wordt naar keuze van den aannemer gemaakt.
 • Lieren met Stuurwerk: Een voorankerlier met 2 framen met 4 vaste koppen met 2 3/4 kabelschijf; Achterankerlier over S.B. met vaste kop, op de onderas met 1/2 ketting; Een maststrijkheischlier op dek met sprietrollen aan de koker om plm. 2000 K.G. te kunnen hijschen. Stuurwerk met geslagen gegoten kwadrand met hout stuurrad, met pol en roerwijzer.
 • Machine: Een 45 PK Industrie motor op kogellagers waarop 4 jaar garantie. Op de normale motordeelen 1 jaar garantie; Schroefkoker, assen en normale reservedeelen; Olietank van 800 liter en machineolietank; Fluit en luchtketel’; Bankschroef en bergplaats; Sleutelrek; IJzeren vloerplaten en ijzeren trap; Een zuig & perspomp op de motor.
 • Bijlevering: Een ladder; een 2″ gr. loopplank; een klein loopplankje; vurenhouten roosters voor de ingangen; stuurbankje; 4 wrijfhouten; wasschbak; houten spalklatten met houten wiggen; verzegelingsroeden; houten naambord met ingelakte scheepsnaam; 1 ijzeren maststoel met 2 ijzeren draagstoeltjes; septers met pijp langs de zijden; zonnetentsepters met balkjes op roef en achterdek; Een gegalvaniseerde waterketel groot pl.m. 600 liter; Een getrokken ijzeren pijp in de roef of achterkajuit voor de W.C.; Een buitenboordstrap; Vlaggestok; Een slagkoord; Een haak; Een boom; Een schoorhout; Een kraanbalkje voorop voor ’t boeianker; Achter een david.
 • Zeilmakersbenoodigdheden: Dubbelspanwant met klepschroeven; Slag; strijkdraad; Sprietlooper 1″ met 3 ijzeren blokken; Vlag en lantaarn lijnen; 2 x 40 meter meerdraad 1 3/4″; Kurkzak; Besem; 5 Lantaarns gegalv.; 5 Vlaggen; Draden v/d zandlosinrichting; Compleete zandlosinrichting met centrifugaal bij de motor of excentriek pomp met zandbok en 4 PK motor; 60 vadem 3/4″ ankerketting, 1 klipanker 125 Kg; 1 boeganker 160 Kg; 25 vadem 1/2″ ankerketting, 1 klipanker 80 Kg.